MEDLEMSAVGIFT
Är 350:- för aktiv och 250:- för stödmedlem som kan sättas in på Pg : 6003921-1
GLÖM EJ AVSÄNDARE!

VÄLKOMNA!
Vid eventuella frågor kontakta Pietro Nilsson på 070-762 49 10